Oferim programe de instruire şi perfecţionare a personalului din administraţia publică, concretizate în cursuri, seminarii, mese rotunde, conferinţe, work-shopuri, paneluri.

Programele noastre sunt astfel concepute încât să ofere informaţii de natură practică cu aplicabilitate imediată şi au întotdeauna un caracter interactiv.

Oferta programelor de perfecționare pe care le organizăm în perioada iulie - septembrie 2023 este disponibilă şi în SEAP, pe portalul https://www.e-licitatie.ro/pub:

 • cod CPV 80500000-9 - Servicii de formare (rev. 2)/ CONTUR TRAININIG
 • cod CPV 55100000-1 - Servicii hoteliere (rev. 2)/CONTUR TRAVEL

Domenii abordate:

 • Achiziții publice, proceduri și operatiuni specifice
 • Activități specifice domeniului financiar: CFPP, bugetul, inventarierea și gestionarea patrimoniului
 • Administrarea, actualizarea, gestionarea şi valorificarea bunurilor din domeniul public şi privat. Răspunderea patrimonială conform codului administrativ
 • Cadrul legal privind planurile de urbanism, autorizarea în construcții şi derularea proiectelor de investiții
 • Codul administrativ actualizat. Bune practici în entitatea publică
 • Consorțiile administrative, instrument pentru dezvoltarea colectivităților locale
 • Contabilitatea financiară și de gestiune pentru entităti publice
 • Control financiar preventiv
 • Controlul legalității actelor administrative. Contenciosul administrativ
 • Dezvoltare locală și regională prin accesare de fonduri europene
 • Dezvoltarea carierei funcționarului public. Reguli și proceduri
 • Direcții de dezvoltare a administrației publice locale prin digitalizarea activității
 • Etică și deontologie profesională - analiză normativă și de practică administrativă
 • Funcția publică. Cadrul legal și instituțional de organizare și funcționare
 • Implementarea sistemului de control intern managerial ȋn entităţile publice şi managementul riscurilor
 • Instrumente de comunicare modernă în administrația publică
 • Legislația în domeniul resurselor umane. Evaluarea performanței administrației publice locale
 • Managementul proiectelor cu finanțare europeană
 • Modificari legislative în domeniul construcțiilor, urbanismului și contenciosului administrativ
 • Noutăți în domeniul achizițiilor publice
 • Procedura administrativă. Principii, cadrul legal, buna practică națională și europeană
 • Stare civilă și evidența populației